Šiame puslapyje teikiame informaciją apie UAB „Adminsta“ konkursų ir derybų keliu vykdomus paslaugų, darbų ar prekių pirkimus.

Esate perkančios organizacijos atstovas, arba iniciatyvus daugiabučio gyventojas, norintis rekomenduoti mums patikimą įmonę vykdomoms didesnės vertės paslaugoms ar prekėms pirkti? - Kviečiame susipažinti su vykdomais pirkimais bei teikti pasiūlymus ir dalyvauti konkursuose, derybose.

Vykdydami pirkimus, siekiame lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų dermės.

Kvietimas dalyvauti kainų apklausoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų valymo paslaugoms teikti

UAB „Adminsta“ (įm. kodas 125958499), buveinės adresas S. Žukausko g. 39, Vilnius, tel. (85) 278 8402, el. paštas info@adminsta.lt, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, skelbia bendrojo naudojimo patalpų valymo paslaugos pirkimą apklausos būdu. Pirkimo tikslas – vadovaujantis Pirkimų taisyklių nustatytais reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Administratoriui bendrųjų patalpų valymo paslaugą, racionaliai […]

Kvietimas dalyvauti kainų apklausoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų valymo paslaugoms teikti

UAB „Adminsta“ (įm. kodas 125958499), buveinės adresas S. Žukausko g. 39, Vilnius, tel. (85) 278 8402, el. paštas info@adminsta.lt, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, skelbia bendrojo naudojimo patalpų valymo paslaugos pirkimą apklausos būdu. Pirkimo tikslas – vadovaujantis Pirkimų taisyklių nustatytais reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Administratoriui bendrųjų patalpų valymo paslaugą, […]

Kvietimas dalyvauti kainų apklausoje dėl lauko durų pirkimo ir sumontavimo

UAB ,,Adminsta” (įm. kodas 125958499), buveinės adresas S. Žukausko g . 39, Vilnius, tel.: (85) 278 8402, el. paštas: siaure@adminsta.lt, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, skelbia K. Ladygos g. 1 (Vilniuje) I ir IV laiptinių įėjimo lauko durų pirkimą (pagaminti ir sumontuoti) apklausos būdu. Pirkimo tikslas – vadovaujantis Pirkimų taisyklių nustatytais […]

Kvietimas dalyvauti kainų apklausoje garažo vartų su pakėlimo sistema (el. pavara) pirkimui ir sumontavimui

UAB ,,Adminsta” (įm. kodas 125958499), buveinės adresas S. Žukausko g . 39, Vilnius, tel.: (85) 278 8402, el. paštas: siaure@adminsta.lt, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, skelbia Santariškių g. 31-33 (Vilniuje) požeminio garažo (kuriame yra 63 garažai) vartų su pakėlimo sistema (el. pavara), bei distanciniu valdymu, pirkimą (pagaminti ir sumontuoti) apklausos būdu. […]

Kvietimas dalyvauti kainų apklausoje dėl ventiliacijos kanalų ir buitinių atliekų šalintuvų valymo bei dezinfekavimo paslaugų pirkimo

UAB „Adminsta“ (įm. kodas 125958499), buveinės adresas S. Žukausko g. 39, Vilnius, tel. (85) 278 8402, el. paštas siaure@adminsta.lt, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, skelbia ventiliacijos kanalų ir buitinių atliekų šalintuvų valymo bei dezinfekavimo paslaugų pirkimą apklausos būdu. Pirkimo tikslas – vadovaujantis Pirkimų taisyklių nustatytais reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Administratoriui ventiliacijos […]

Kvietimas dalyvauti kainų apklausoje garažo vartų pakėlimo sistemos pirkimui ir sumontavimui

UAB „Adminsta“ (įm. kodas 125958499), buveinės adresas S. Žukausko g. 39, Vilnius, tel. (85) 278 8402, el. paštas siaure@adminsta.lt, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, skelbia daugiabučio gyvenamojo namo J. Kubiliaus g. 3, Vilniuje požeminio garažo vartų pakėlimo sistemos (el. pavaros) pirkimą ir sumontavimą. Pirkimo tikslas – vadovaujantis Pirkimų taisyklių nustatytais reikalavimais, sudaryti […]

Kvietimas dalyvauti kainų apklausoje dėl daugiabučių namų požeminės automobilių aikštelės valymo paslaugos

UAB „Adminsta“ (įm. kodas 125958499), buveinės adresas S. Žukausko g. 39, Vilnius, tel. (85) 278 8402, el. paštas siaure@adminsta.lt, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, skelbia požeminės automobilių aikštelės patalpų valymo pirkimą apklausos būdu. Pirkimo tikslas – vadovaujantis Pirkimų taisyklių nustatytais reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Administratoriui požeminės automobilių aikštelės valymo paslaugą, racionaliai […]

Kvietimas dalyvauti kainų apklausoje dėl šilumos apskaitos prietaisų su radijo nuskaitymu pirkimo ir įrengimo

UAB „Adminsta“ (įm. kodas 125958499), buveinės adresas S. Žukausko g. 39, Vilnius, tel. (85) 278 8402, el. paštas siaure@adminsta.lt, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, skelbia J. Kubiliaus g. 4 namo (objektas: gyvenamasis namas 50-ties butų, 1-os laiptinės, 8-ių aukštų, Vilniuje) šilumos apskaitos prietaisų su radijo nuskaitymu pirkimą ir sumontavimą apklausos būdu. Pirkimo […]

Ulonų g. 1 namo 3-ios laiptinės lauko durų stiklo paketo pirkimo rezultatai

Pranešame, kad 2017 m. sausio 6 d. pasibaigė Ulonų g. 1 namo 3-ios laiptinės lauko durų stiklo paketo pirkimo kainų apklausa. Įvertinus rezultatus pagal mažiausios kainos kriterijų, lauko durų stiklo paketo pirkimo ir sumontavimo paslaugų teikimą vykdys UAB „Langų servisas“, pasiūliusi mažiausią paslaugos kainą.

Kvietimas dalyvauti kainų apklausoje dėl lauko durų stiklo paketo pirkimo ir sumontavimo

UAB „Adminsta“ (įm. kodas 125958499), buveinės adresas S. Žukausko g. 39, Vilnius, tel. (85) 278 8402, el. paštas siaure@adminsta.lt, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, skelbia Ulonų g. 1, 3-ios laiptinės įėjimo link laiptų lauko durų stiklo paketo pirkimą ir sumontavimą. Pirkimo tikslas – vadovaujantis Pirkimų taisyklių nustatytais reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią […]