1. Pastatų administravimas – tai butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirti užtikrinti. Tai veikla kai įmonė skiriama daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, pagal LR CK 4.84 str.
  2. Pastatų priežiūra (eksploatavimas) – tai namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Šia paslauga gali naudotis daugiabučių namų bendrijos ar daugiabučių namų gyventojai veikiantys pagal jungtinės veiklos sutartį, norintys pasisamdyti vieną įmonę pastato priežiūros (eksploatavimo) darbams vykdyti, statybos įmonės, kurios naujai pastatytiems namams nori užtikrinti tinkamą priežiūrą, privačių namų savininkai, kurie dėl sudėtingų namo inžinerinių sistemų, nori turėti vieną, nuolat dirbančią, priežiūrą atliekančią įmonę.
  3. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra – tai veikla, susidedanti iš pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, remonto, reguliavimo bei šiluminio punkto paruošimo žiemai.
  4. Bendrųjų patalpų ir teritorijos valymas bei priežiūra – tai viso namo bendrojo naudojimo patalpų ir namui priskirtos teritorijos priežiūra ir švaros užtikrinimas, pagal nustatytas Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisykles. (Nr.1-655) Bendrųjų patalpų valymas – tai laiptinių laiptų aikštelių ir maršų, turėklų, palangių, liftų, šildymo prietaisų ( radiatorių) valymas nustatytu periodiškumu. Teritorijos priežiūra – tai namui priskirtos teritorijos rankinis valymas ir tvarkymas, šaligatvių šlavimas, žolės pjovimas ir žaliųjų zonų priežiūra (krūmų apkarpymas), sniego nukasimas nuo šaligatvių (barstymas smėliu) ir kt.