UAB „Adminsta“ pagrindinė veiklos kryptis – daugiabučių pastatų administravimas ir priežiūra. Beveik visi šiuo metu mūsų prižiūrimi namai – tai naujos statybos, modernūs namai, kurie yra naujas Vilniaus miesto veidas ir reikalauja itin kruopščios priežiūros. Tačiau dėl to tikrai nenukenčia ir senesnės statybos namų priežiūra.

Įmonėje dirba vieni geriausių ir labiausiai patyrusių komunalinio ūkio specialistų Vilniaus mieste, o darbuotojų kaita labai nežymi. Taigi, visi specialistai puikiai išmano savo darbą, gerai pažįsta prižiūrimus objektus ir gali pasiūlyti kokybiškas vadybininkų bei technikų paslaugas.

UAB „Adminsta“ atestuota administravimo veiklai ir turi daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimo atestatą Nr. 180.


Kodėl UAB “Adminsta”?

 • Už šildymą mokėsite mažiau. Statistikos duomenimis, namai, kuriuose šilumos sistemas prižiūrime mes, yra taupiausi.
 • Jums dirbs kvalifikuoti ir patyrę specialistai. Įmonė yra atestuota prižiūrėti bendras namo konstrukcijas, šildymo, elektros, gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemas.
 • Galite mumis pasitikėti. Esame privati, nepriklausoma įmonė, nuo 2002 metų atestuota atlikti daugiabučių namų administravimo paslaugas. Mūsų darbų kokybę įrodo ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 sertifikatai ir daugelio klientų teigiamos rekomendacijos.
 • Sutaupysite. Nuolat ir gerai prižiūrimame gyvenamajame name iki 80% rečiau nutinka avarijos, ilgiau tarnauja inžinerinės konstrukcijos ir įranga, nenuvertėja turtas.
 • Tapsite savo namo šeimininku. Apie atliktus darbus telefonu pranešame užsakovui. Prieš vykdydami didesnės vertės darbus visuomet informuojame, deriname apimtis, vykdome apklausas ir pan. Kiekvieną mažos apimties neplaninį darbą registruojame operatyviniame veiklos žurnale.
 • Nejausite informacijos trūkumo. Mūsų interneto svetainėje talpinama visa aktuali informacija, susijusi su Jūsų namu – atlikti ir planuojami darbai, metinės, finansinės ataskaitos, skelbimai, statistika ir kt.
 • Jausitės saugūs. Bendradarbiaujame su policija ir saugos tarnybomis, vykdydami „saugios kaimynystės“ projektą.

UAB ADMINSTA kokybės aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika

UAB „Adminsta“, vykdydama daugiabučių namų administravimą, bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, šilumos, karšto vandens ir inžinerinių sistemų priežiūrą, bei bendrųjų patalpų ir namui priskirtos teritorijos, siekia:

 • Teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias paslaugų vartotojų poreikius ir teisės aktų reikalavimus;
 • Diegti pažangią pastatų priežiūros metodiką bei technologijas, kurių dėka kiltų paslaugų kokybė, vyktų  nuolatinė darbų kontrolė ir analizė.
 • Nuolat stebėti ir vertinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Atliekas bei aplinką tvarkyti pažangiais metodais ir mažinti neigiamą poveikį gamtai; gražinti, puoselėti ir saugoti supančią aplinką, į procesą įtraukiant ir administruojamų namų gyventojus.
 • Užtikrinti saugias ir sveikatai nepavojingas darbo vietas, kiek įmanoma sumažinti riziką, kad darbuotojams negrėstų pavojingi ar kenksmingi veiksniai, įtakojantys darbuotojų sveikatą.

Siekdami šių tikslų įsipareigojame:

 • Nuolat tobulinti vadybos sistemą, siekti maksimalių rezultatų bei atitikti LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir LST 1977:2008 standartus;
 • Orientuotis į klientų poreikius, skatinti ir palaikyti gerus santykius su užsakovais bei partneriais;
 • Kelti darbuotojų kvalifikaciją bei kompetencijas, ir skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą;
 • Tobulinti paslaugų technologijas ir diegti technines naujoves, imtis taršos prevencijos;
 • Identifikuoti, vertinti ir valdyti profesinę riziką, vykdyti avarijų, nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją,
 • Veikti laikantis LR teisės aktų reikalavimų, standartų bei kitų normatyvinių reikalavimų.